โรงงานผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           TEL:
02-894-4938 : 02-417-1185-6 : 02-417-1175-6  FAX: 02-415-5499 

Mobile Office  DTAC : 083-293-6727  TRUE : 097-105-2631  AIS : 061-647-0231

                ID LINE 0832936727  ID LINE 0971052631  ID LINE 0616470231  E-mail :  thai.rungrueang@gmail.com

 

ฟิล์มยืด พันพาเลท LLDPE Linear Low Density Polyethylene

คุณสมบัติทั่วไป - General Properties

คุณสมบัติทางด้านอุณหภูมิ-Temperature Properties

โครงสร้าง-STRUCTURE : Cr

ความหนาแน่น-SPECIFIC DENSITY: 0.92

อัตราการดูดซับน้ำ-WATER ABSORBTION RATE (%): 0.01

อุณหภูมิที่เสียรูป-DEFLECTION TEMPERATURE (deg. F)
  - @ 66 psi: 113
  - @ 264 psi: 95
อุณหภูมิการใช้งาน-UTILIZATION TEMPERATURE (deg. F)
  - min: -55
  - max: 170
จุดหลอมเหลว-MELTING POINT (deg. F): 250
สัมประสิทธิ์การขยายตัว-COEFFICIENT OF EXPANSION: 0.00014

คุณสมบัติเชิงกล-Mechanical Properties

คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าและอื่นๆ-Electrical Properties and Others

การยืดตัว-ELONGATION (%): 700
การทนแรงดึง-TENSILE STRENGTH (psi): 2000
การทนแรงอัด--COMPRESSION STRENGTH (psi): 1600
การทนแรงกด-FLEXURAL STRENGTH (psi): 1900
ความทรงรูปในแนวแรงกด-FLEXURAL MODULUS (psi): 70000
การทนแรงกระแทก-IMPACT (IZOD ft. lbs/in): NB
ความแข็งที่ผิว-HARDNESS: SD52

DIELECTRIC STRENGTH (kV/mm): 
ความโปร่งแสง-TRANSPARENCY: T
การทนทานต่อยูวี-UV RESISTANCE: P
การทนต่อสารเคมี-CHEMICAL RESISTANCE
กรด-ACIDS: G
ด่าง-ALKALIS: E
ตัวทำละลายโซลเวนท์-SOLVENTS: E

 

ฟิล์มยืดพันพาเลท LLDPE Linear low density polyethylene

เป็น PE ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง  LDPE และ HDPE แต่จะนิ่มและเหนียมากกว่า LDPE และ HDPE
ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 65% เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหีบห่อ เช่น ใช้ทำเป็น ฟิล์มหด รัดสินค้า (shrink film) ฟิล์ม ฟิล์มยึดพันพาเลท
ฟิล์มพันสินค้า รัดรูป streth  film ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูง  ถุงบรรจุเสื้อผ้า ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง  การแปรรูปนอกจากในรูปของฟิล์มแล้วก็ยังมีการนำ  LLDPE  มาทำท่อน้ำ  เคลือบสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล และของเด็กเล่น

 

ฟิล์มยืด พันพาเลท STRETCH FILM แบบใช้กับ เครื่องพันฟิล์ม เครื่องพันพาเลท Machine roll ยี่ห้อ M Stretch

ฟิล์มยืด ยี่ห้อ (M Stretch) เป็นฟิล์มยืด ฟิล์มพันพาเลท ผลิตจากเม็ดพลาสติก Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
ชนิด Mettalocene Octene เกรด A แบบพิเศษ ซึ่งเคลือบอยู่ด้านนอกของแผ่นฟิล์มยืด ทั้ง 2 ด้าน ฟิล์มยืด (M Stretch)
เป็นฟิล์มยืด ที่ผลิตจากเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงยี่ห้อ Battenfield Gloucester co-extrusion
ซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย ที่สุดในปัจจุบัน จึงทำให้มั่นใจว่าจะได้เนื้อฟิล์มยืดใสที่มีคุณภาพสูงสุด

 

ประโยชน์ของการใช้งาน ฟิล์มยืด พันพาเลท M STRETCH FILM

ฟิล์มยืดพันพาเลท เป็นฟิล์มใสที่สามารถยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ห่อรัดสิ่งของหรือสินค้าเข้าด้วยกัน
โดยให้ยึดไว้อยู่บนพาเลท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ลำเลียง และ จัดเก็บใว้ในคลังสินค้าโดยไม่เปลืองพื้นที่
อีกทั้งยังทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ทิ้งคราบกาว หรือ ดูดสีของผลิตภัณฑ์สินค้า ทำให้สินค้ายังคงสภาพดี
และสีสวยสดเหมือนเดิมใหม่อยู่เสมอ รวมถึงป้องกันสินค้าจากไอน้ำ ความชื้น หรือ ฝุ่นละออง
และประการสำคัญเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ หรือ ส่งออกไปต่างประเทศ
เป็นที่ได้รับการยอมรับว่ามีความประหยัดมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท
เช่น ใช้ในการพันพาเลทสินค้าสำเร็จรูปของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมในการผลิตเม็ดพลาสติก
อุตสาหกรรมในการผลิตขวดแก้วและพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าเคเบิ้ลและสายยาง อื่นๆ
ตลอดจนใช้ในการพันพาเลทเพื่อขนส่งกระจายสินค้าคุณสมบัติเด่นของ ฟิล์มยืด ฟิล์มพันพาเลท M STRETCH FILM

ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ: คุณภาพของ ฟิล์มยืด M STRETCH มีส่วนผสมของ Mettalocene ชนิดพิเศษ
ที่ทำให้เนื้อฟิล์มยืดมีคุณภาพสูง และ สม่ำเสมอ

ช่วยลดต้นทุน : ฟิล์มยืด ฟิล์มพันพาเลท M STRETCH มีลักษณะบางแต่เหนียวแข็งแรงด้วยคุณสมบัติ ในการยืดฟิล์มสูงถึง 300 % 
จึงช่วยในการลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น


มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงสุด : ฟิล์มยืด M STRETCH มีความใสและสะอาดมีคุณสมบัติในการเกาะ ติดที่ดี
โดยที่จะไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวไว้ ทำให้มองเห็นสินค้าที่จัดเก็บไว้บนพาเลทได้ชัดเจน และสามารถทำให้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ด อ่านรหัส ได้ถูกต้อง สินค้า ฟิล์มยืด 
ยี่ห้อ M STRETCH ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการกรอฟิล์ม
จากประเทศยุโรป ทำให้ไม่เกิดปัญหาการ
 ลื่นไหลออกจากม้วนฟิล์มยืด

ป้องกันสินค้าบนพาเลทได้ดี : ฟิล์มยืด M STRETCH ช่วยป้องกันสินค้า จากน้ำฝน ฝุ่นละออง ที่วางอยู่บนพาเลท
ความสกปรกต่างๆ และความเปียกชื้นที่เกิดจากน้ำ ทำให้สินค้าที่จัดเก็บจะยังคงสภาพความสมบูรณ์ตลอดการเก็บ
และ ช่วยในการขนส่ง สินค้าจากในประเทศไทย ส่งออกไปต่างประเทศ

 

 

Visitors: 81