ฟิล์มยืดพันพาเลท ขายฟิล์มยืดพันพาเลท ราคาฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืด พันพาเลท D Stretch film

DTAC : 083-293-6727 TRUE : 097-105-2631 AIS : 061-647-0231

ID LINE 0832936727 : 0971052631 : 0616470231

 

1. ราคา ขาย ฟิล์มยืด พันพาเลท ขนาด 15 mic. X 50 cm. X 300 M. บรรจุลังละ 6 ม้วน

2. ราคา ขาย ฟิล์มยืด พันพาเลท ขนาด 17 mic. X 50 cm. X 300 M. บรรจุลังละ 6 ม้วน

3. ราคา ขาย ฟิล์มยืด พันพาเลท ขนาด 20 mic. X 50 cm. X 300 M. บรรจุลังละ 6 ม้วน

 

 

 

                                

                                     ฟิล์มยืด พันพาเลท LLDPE Linear Low Density Polyethylene           

คุณสมบัติทั่วไป - General Properties

คุณสมบัติทางด้านอุณหภูมิ-Temperature Properties

โครงสร้าง-STRUCTURE : Cr

ความหนาแน่น-SPECIFIC DENSITY: 0.92

อัตราการดูดซับน้ำ-WATER ABSORBTION RATE (%): 0.01

อุณหภูมิที่เสียรูป-DEFLECTION TEMPERATURE (deg. F)
  - @ 66 psi: 113
  - @ 264 psi: 95
อุณหภูมิการใช้งาน-UTILIZATION TEMPERATURE (deg. F)
  - min: -55
  - max: 170
จุดหลอมเหลว-MELTING POINT (deg. F): 250
สัมประสิทธิ์การขยายตัว-COEFFICIENT OF EXPANSION: 0.00014

คุณสมบัติเชิงกล-Mechanical Properties

คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าและอื่นๆ-Electrical Properties and Others

การยืดตัว-ELONGATION (%): 700
การทนแรงดึง-TENSILE STRENGTH (psi): 2000
การทนแรงอัด--COMPRESSION STRENGTH (psi): 1600
การทนแรงกด-FLEXURAL STRENGTH (psi): 1900
ความทรงรูปในแนวแรงกด-FLEXURAL MODULUS (psi): 70000
การทนแรงกระแทก-IMPACT (IZOD ft. lbs/in): NB
ความแข็งที่ผิว-HARDNESS: SD52

DIELECTRIC STRENGTH (kV/mm): 
ความโปร่งแสง-TRANSPARENCY: T
การทนทานต่อยูวี-UV RESISTANCE: P
การทนต่อสารเคมี-CHEMICAL RESISTANCE
กรด-ACIDS: G
ด่าง-ALKALIS: E
ตัวทำละลายโซลเวนท์-SOLVENTS: E

                                       ฟิล์มยืดพันพาเลท LLDPE Linear low density polyethylene

เป็น PE ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง  LDPE และ HDPE แต่จะนิ่มและเหนียมากกว่า LDPE และ HDPE 
ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 65% เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหีบห่อ เช่น ใช้ทำเป็น ฟิล์มหด รัดสินค้า (shrink film) ฟิล์ม ฟิล์มยึดพันพาเลท
ฟิล์มพันสินค้า รัดรูป streth  film ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูง  ถุงบรรจุเสื้อผ้า ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง  การแปรรูปนอกจากในรูปของฟิล์มแล้วก็ยังมีการนำ  LLDPE  มาทำท่อน้ำ  เคลือบสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล และของเด็กเล่น 

Visitors: 16,963